මුහුණු පොතට රූප අකුරු( Colorful Text in Facebook Chat )ඔන්න මම රූප අකුරු හොඩිය ඔයාලට ගෙනාවා. මෙන්න මම හැදුව එකක් ඔයාලාත් chat එකට දාලා බලන්න.


උදා----

COMPUTER: 


[[115602405121532]] [[116564658357124]] [[106596672714242]] [[111669128857397]] [[108983579135532]] [[112669162092780]] [[115430438474268]]  [[106699962703083]]

 TRICKS:

[[112669162092780]] [[106699962703083]] [[109294689102123]] [[115602405121532]] [[116651741681944]] [[115927268419031]]පහත කොඩ් බාවිතා කර මෙවැනි 
දේ
හදන්න
[[107015582669715]] = A

[[116067591741123]] = B

[[115602405121532]] = C

[[112542438763744]] = D

[[115430438474268]] = E

[[109225112442557]] = F

[[111532845537326]] = G

[[111356865552629]] = H

[[109294689102123]] = I

[[126362660720793]] = J

[[116651741681944]] = K

[[115807951764667]] = L

[[106596672714242]] = M

[[108634132504932]] = N

[[116564658357124]] = O

[[111669128857397]] = P

[[107061805996548]] = Q

[[106699962703083]] = R

[[115927268419031]] = S

[[112669162092780]] = T

[[108983579135532]] = U

[[107023745999320]] = V

[[106678406038354]] = W

[[116740548336581]] = X

[[112416755444217]] = Y

[[165724910215]]        = Z


මේ ලිපිය ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් උනානම් Comment එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා... ඔයාලගේ Comment ඒක මට ලොකු හයියක් මේ මගේ අඩවිය දිගටම කරගෙන යන්න. හිතට එන ඕනම අදහසක් නිදහසේ කියන්න.  අකමැත්තක් නැත්තම් Follow කරලා මගේ අඩවියට Join වෙන්න... බල කරන්නේ නෑ... කැමති නම් විතරයි... තවත් ලිපියකින් ආයෙත් හමු වෙමු...

1 යි.. ප්‍රතිචාර:

{ Tec Tips } at: February 7, 2012 at 4:25 PM said... Reply To This Comment

niyamai aiya mata oyath ekka fb pvt ohat karanna one

සිංහලෙන් අදහස් දැක්විම සදහා යුනිකොඩ් පරිවර්තකය බාවිතා කරන්න

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

Comment එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා... ඔයාලගේ Comment ඒක මට ලොකු හයියක් මේ මගේ අඩවිය දිගටම කරගෙන යන්න.

අප සමග එක් වු ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි....